Nắm Tay Nhau Trọn Đời – Tập 56


Nắm Tay Nhau Trọn Đời - Tập 56

Xem Phim Nắm Tay Nhau Trọn Đời – Trọn Bộ (2021)

Phim Nắm Tay Nhau Trọn Đời xoay quành hai chị em sinh đôi Hoa Mộc Cẩn và Hoa Cẩm Tú, cùng Đạp Tuyết công tử Nguyên Phi Bạch, Tử Nguyệt công tử Đoạn Nguyệt Dung, Phi Ngọc công tử Nguyên Phi Giác,

Thanh Tuyền công tử Tống Minh Lỗi, trải qua vui buồn tan hợp, cộng nhau trưởng thành. Loạn thế ngũ đại thập quốc, Hoa Mộc Cẩn và muội muội sinh đôi Hoa Cẩm Tú bị bán vào Nguyên gia làm cho gia nô, kết nghĩa kim lan có ba đứa trẻ nữa là Phi Yến, Tống Minh Lỗi và Diêu Bích Oánh, thề trông nom lẫn nhau.

Ở Nguyên gia nguy hiểm khắp chốn, để trợ giúp các anh chị em mà Hoa Mộc Cẩn tiêu dùng tới Thương Huấn phụ thân truyền thụ. Về sau, nàng còn đóng góp tài trí của mình vì Nguyên gia đánh bại quần hùng, khiến cần bá nghiệp.

Bốn vị kiêu hùng kinh tài tuyệt diễm đương thời, mỗi người lưu lại 1 nét bút rực oắt con trong cuộc đời Hoa Mộc Cẩn. Tống Minh Lỗi như huynh trưởng, Nguyên Phi Giác ngây thơ, Đoạn Nguyệt Dung khó lường và ái tình cả cuộc đời – Nguyên Phi Bạch. Một mối nguồn cơn giữa thời loạn, 1 cuộc chia ly không thể xoay chuyển, 1 lời hứa bên nhau ko xa không rời, một mối thâm tình cả đời ko ăn năn hận.