Tên trộm bình tĩnh đứng đếm tiền ngay tại hiện trường

188
Published on Tháng Một 26, 2018 by youtube

Sau khi đột nhập vào chánh điện của một tịnh xá ở Vũng Tàu, kẻ trộm phá hòm tiền công đức, bình tĩnh lấy tiền ra… đếm.
Hình ảnh camera cho thấy kẻ gian sau khi đột nhập vào chánh điện bình tĩnh tìm cách phá hòm tiền nhưng không được. Sau đó, kẻ này lật hòm tiền lên, cạy đáy hòm lấy sạch số tiền bên trong.

Hình ảnh camera cho thấy kẻ gian bình tĩnh đứng đếm tiền ngay tại hiện trường trước khi bỏ đi. Theo sư cô Nhẫn Liên, buổi tối các sư cô nghỉ ở phía sau, chánh điện khóa kín, kẻ gian đã đột nhập từ phía trên chánh điện vào trong.

Category Tag


Traffic Exchange Site

Add your comment

Your email address will not be published.